Vi jobbar med
remisser

Christina Fredlund psykoterapi

En psykoterapimottagning i centrala Malmö

Leg. psykoterapeut

Christina Fredlund

Christina Fredlund är socionom, legitimerad psykoterapeut och handledare. Har sedan 1989 erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete både individuellt och i grupp. Har arbetat inom institutionsvård för vuxna, barn och ungdomspsykiatri samt ungdomsmottagning. Med psykoterapi sedan 1995 och med handledning sedan 2008.

Idag arbetar Christina med psykoterapi kring både vuxna, unga vuxna från 16 år samt par och familjer samt även med handledning.

Christina arbetar målfokuserat och berör både upplevelsen i den nuvarande situationen och hur mönster har uppkommit tidigare i livet.

$

Om mottagningen

På mottagningen arbetar Christina Fredlund och Therese Wikström. Milan och Therese är leg. psykologer.

$

Psykoterapi

Psykoterapi bygger på en dialog mellan Dig och psykoterapeuten. Psykoterapi kan ses som en samarbetsrelation.

$

Handledning

Att arbeta med människor innebär att också ständigt arbeta med sig själv. Det verktyg man själv utgör måste vårdas och utvecklas. 

$

Kontaktformulär

Psykoterapi för unga

En speciell form av terapi, en eller flera ggr i veckan för dig som är mellan 16 till 25. Utgår från dina svårigheter och/eller dina symtom.

$

Par- och familjeterapi

En behandlingsform för par/familjer som önskar hjälp med känslomässiga svårigheter i sina relationer.

$

Kristerapi

Kristerapi är för Dig som befinner dig i en akut krissituation och behöver hjälp att bearbeta ett trauma eller samtala om en krisartad livssituation.

$