Hem 5 Om mottagningen 5 Therese Wikström

Therese Wikström

Therese Wikström är legitimerad psykolog med examen från Lunds universitet.

Therese tar emot patienter med depression, ångest och stress. Therese är ackrediterad av Region Skåne för psykodynamisk psykoterapi. 

Psykoterapi

Psykoterapi bygger på en dialog mellan Dig och psykoterapeuten. Psykoterapi kan ses som en samarbetsrelation.

$

Handledning

Att arbeta med människor innebär att också ständigt arbeta med sig själv. Det verktyg man själv utgör måste vårdas och utvecklas.

$

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring mottagningen eller önskar boka tid med oss för ett första samtal.

$

Sociala medier

Tidigare har Therese arbetat i flera år inom primärvården med behandling av blans annat ångest, depression, krisreaktioner och traumatiska upplevelser hos blivande och nyblivna föräldrar.

Therese har även erfarenhet av föräldrastödjande samtal med fokus på anknytning och relationer, utvecklingsbedömningar av barn samt handledning och utbildning till vårdpersonal.
Therese största drivkraft till att arbeta som psykolog är att göra skillnad för människor.

Vi jobbar med
remisser