Hem 5 Psykoterapi för unga

Psykoterapi för unga

Psykoterapi för unga vuxna från 16-25 år

Detta är en speciell form av terapi en eller flera ggr i veckan för dig som är ung vuxen och som utgår från dina svårigheter och/eller dina symtom.

Man kan se symtom som en reaktion på något som hänt i livet.

Det kan finnas mycket som är besvärligt med att lämna barn-/ungdomen för att bli vuxen.

Svårigheter som ibland förvandlas till ett symtom som visar sig i vardagen.

Det kan vara sådant som ledsenhet, oro, prestationsångest, tvångshandlingar, fobier, ätstörningar, att du skadar dig själv, känner obehag att gå till arbetet eller till universitetet eller något annat som skapar problem för dig.

Syftet med psykoterapi är att tillsammans med terapeuten begripliggöra och försöka finna ord för vad du gör, känner och tänker så att du mår bra.

Psykoterapi

Psykoterapi bygger på en dialog mellan Dig och psykoterapeuten. Psykoterapi kan ses som en samarbetsrelation.

$

Handledning

Att arbeta med människor innebär att också ständigt arbeta med sig själv. Det verktyg man själv utgör måste vårdas och utvecklas.

$

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring mottagningen eller önskar boka tid med oss för ett första samtal.

$