Hem 5 Kristerapi

Kristerapi

Kristerapi är för Dig som befinner dig i en akut krissituation och behöver hjälp att bearbeta ett trauma eller samtala om en krisartad livssituation. Behandlingen är tidsbegränsad och fokuserad.

Psykoterapi

Psykoterapi bygger på en dialog mellan Dig och psykoterapeuten. Psykoterapi kan ses som en samarbetsrelation.

$

Handledning

Att arbeta med människor innebär att också ständigt arbeta med sig själv. Det verktyg man själv utgör måste vårdas och utvecklas.

$

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring mottagningen eller önskar boka tid med oss för ett första samtal.

$