Hem 5 Handledning

Handledning

Att arbeta med människor innebär att också ständigt arbeta med sig själv. Det verktyg man själv utgör måste vårdas och utvecklas. Handledningen skall ge utrymme för bearbetning och känslomässig avlastning och möjlighet att på bästa sätt utföra sin uppgift och förebygga att man kommer på avvägar i sitt arbete. Handledning i grupp gör att man får tillgång till gruppens samlade kompetens och erfarenhet.

Psykoterapi

Psykoterapi bygger på en dialog mellan Dig och psykoterapeuten. Psykoterapi kan ses som en samarbetsrelation.

$

Om mottagningen

På mottagningen arbetar Christina Fredlund och Milan Milovanovic. Milan är legitimerad psykolog och ackrediterad för psykodynamisk terapi (PDT).

$

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring mottagningen eller önskar boka tid med oss för ett första samtal.

$

Ibland behöver en handledningsgrupp utrymme att arbeta med relationerna inom gruppen. Arbete med människor påverkar inte bara den enskilda individen utan kan också ge avtryck på en hel personalgrupp. Fenomen som samarbetssvårigheter och olika gruppbildningar kan ibland ha sin grund i processer som ännu inte blivit möjliga att sätta ord på. De kan också ha sin grund i oklara mål för arbetet.

För att förstå parallella processer måste man också titta på processen i arbetsgruppen. Projektiva processer undersöks liksom rollerna i arbetsgruppen. I handledningen ges möjlighet att tala fritt och att tillsammans med en oberoende kunnig utomstående reflektera kring sitt arbete. Tillsammans går man igenom hela sammanhanget och får möjlighet att tänka kring vad som hänger samman med arbetet med den andre och vad som hänger ihop med ens egna känslor, tankar och sätt att vara på i mötet med den andre. Handledning ger en utrymme att inventera, sortera intryck, känslor och upplevelser samt reflektera kring sitt arbete.

Psykoterapihandledning

Pågående processer görs begripliga och meningsbärande.

I psykoterapihandledning ges möjlighet till reflektion kring problematik och person, och hur detta gestaltar sig i den psykoterapeutiska relationen. Handledningen som är processinriktad följer det psykoterapeutiska förloppet vanligen från bedömningssamtal till avslutning av psykoterapin, och ibland endast under vissa perioder av psykoterapin.
Vi handleder individuellt eller i grupp i psykoterapi, personal inom socialtjänst, sjukvård, familjehem, barn- och ungdomsvård, missbruksvård, skola samt privata företag