Hem 5 Psykoterapi

Psykoterapi

Psykoterapi bygger på en dialog mellan Dig och psykoterapeuten. Psykoterapi kan ses som en samarbetsrelation.

I relationen söker man förståelse och insikt i sina livsmönster, symtom och sammanhang och får på så sätt hjälp med sina svårigheter och tillgång till sina resurser. Psykoterapi är en behandling i form av regelbundna samtal under längre eller kortare tid, från några veckor till flera år. Behandlingen sker under fastställda ramar vad gäller arvode, frekvens och tidsperspektiv.

Om mottagningen

På mottagningen arbetar Christina Fredlund och Milan Milovanovic. Milan är legitimerad psykolog och ackrediterad för psykodynamisk terapi (PDT).

$

Handledning

Att arbeta med människor innebär att också ständigt arbeta med sig själv. Det verktyg man själv utgör måste vårdas och utvecklas. 

$

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring mottagningen eller önskar boka tid med oss för ett första samtal.

$

Korttidsterapi

Korttidsterapi är en fokuserad och tidsbegränsad form av psykoterapi. Du går i behandling cirka 15 samtal en gång i veckan. Det sammanlagda antalet gånger och fokus för behandlingen bestäms efter den inledande intervjun. Det psykoterapeutiska samtalet fokuseras sedan på den överenskomna problemformuleringen.

Kristerapi

Kristerapi är för Dig som befinner dig i en akut krissituation och behöver hjälp att bearbeta ett trauma eller samtala om en krisartad livssituation. Behandlingen är tidsbegränsad och fokuserad.

Konsulterande samtal

Vissa situationer i livet ställer krav på omvärdering och omorientering. En konsultation kan ge möjlighet till en sådan vändpunkt. Den kan genom råd och stöd öka din medvetenhet och förståelsen för olika handlingsalternativ.

Föräldrasamtal/konsultation

Om du/ni har hamnat i en situation med ditt barn eller din tonåring som känns svår att ta sig ur på egen hand, så kan du/ni vid ett eller flera samtal få hjälp att hantera relationen.